1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » JUR. KAND. MADELEINE PIEPLOW
Madeleine Pieplow

JUR. KAND. MADELEINE PIEPLOW

Madeleine Pieplow, född 1993, är sedan 2019 anställd på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Intervjuer med Madeleine

Juridisk bakgrund:

Juristprogrammet, Lunds universitet, 2017 – 2021

Biträder i:

Madeleine Pieplow arbetar dels med familjerätt, där hon biträder klienter i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, dels med ekonomisk familjerätt där hon har hand om bland annat bodelningar, bouppteckningar och arvstvister. Madeleine Pieplow upprättar även med skicklig hand familje-rättsliga avtal såsom testamenten, äktenskapsförord och samboavtal, framtidsfullmakter med mera.

Utöver sitt arbete med familjerättsliga ärenden tar Madeleine Pieplow även uppdrag som offentligt biträde i förvaltningsrätten. Framförallt i ärenden om tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM och LPT. Madeleine Pieplow tar också uppdrag som målsägandebiträde, och särskild företrädare för barn, vilket innebär att hon företräder och ger stöd åt den som utsatts för brott.

Madeleine Pieplow är en skicklig och välorganiserad jurist och hon är en sann människokännare som bemöter alla hon träffar med samma trevliga sätt, vilket uppskattas av alla dem som är, eller har varit, hennes klienter.

Kontakt

madeleine@advokatlagerlof.se
Tel. 0737-25 63 48
Tel. 040 – 611 10 90