alla anställda jurister och advokater på lagerlöfs advokatbyrå

ADVOKATER SOM TALAR FÖR DIN SAK

OBEROENDE

Det handlar om Din rätt. Vi kan och vi vågar ställa oss helt på Din sida. Vi är oberoende av både myndigheter och intresseorganisationer.

TRYGGHET

Du har rätt att känna Dig trygg. Vi har vad som krävs för att ta till vara Dina intressen. Självklart arbetar vi för Dig under sekretess och tystnadsplikt.

SPECIALISTER

Dina rättigheter är vår drivkraft. Vi är utbildade och erfarna specialister, som med engagemang och kunskap ger Dig bästa stöd

FAMILJERÄTT

Inom familjerätten är barnets bästa den högst stående principen som ska vara avgörande i alla frågor som rör barn. Efter en skilsmässa eller separation är föräldrarna ofta oense om vad som är barnets bästa vad gäller vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Det är därför klokt att anlita en advokat. På Lagerlöfs Advokatbyrå har vi över 20 års erfarenhet av familjerätt – vi vet hur vi ska företräda dig på bästa sätt.

EKONOMISK FAMILJERÄTT

På Lagerlöfs Advokatbyrå har vi ett team som är specialiserat på ekonomisk familjerätt och som dagligen arbetar med frågor gällande bodelning och arvsrätt.  Vi har lång erfarenhet av att vara ombud vid skilsmässa och i arvstvister och vi är gärna behjälpliga med att upprätta testamente, gåvobrev eller framtidsfullmakt. Vi tar även uppdrag från tingsrätterna i Malmö, Hässleholm och Ystad som bodelningsförrättare och boutredningsman.

BROTTMÅL

I brottmål agerar vi som både försvarsadvokat och målsägandebiträde. Som försvarare försvarar vi den person som är anklagad för ett brott. Alla människor som anklagas för brott har rätt till en försvarsadvokat och vi på Lagerlöfs Advokatbyrå åtar oss uppdrag som försvarare oavsett vad du är anklagad för. En duktig och engagerad advokat kan göra stor skillnad för dig som misstänkt eller åtalad i en brottmålsprocess

MIGRATIONSRÄTT

Migrationsrätt är det juridiska område som behandlar utländska medborgares rätt att befinna sig i Sverige. Regelverket inom migrationsrätten kan vara svårt att överblicka och juristens kompetens kan därför vara avgörande för om en person kan stanna i Sverige eller inte. Vi på Lagerlöfs Advokatbyrå är specialiserade inom migrationsrätt och hjälper dig med bland annat att ansöka om asyl, arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anknytning.

SOCIALRÄTT

I vissa fall kan socialnämnden bestämma att en person ska beredas tvångsvård. Om det rör sig om barn och unga sker det med stöd av LVU. Om det gäller missbrukare eller psykiskt sjuka sker det med stöd av LVM respektive LPT. Om du behöver en advokat är Lagerlöfs advokatbyrå advokaten för dig. 

FORDRAN OCH SKULD

Om någon har en skuld till dig och inte vill betala eller om någon kräver dig på betalning av en fordran som du anser är felaktig kan vi hjälpa dig att få rätt. Vi på Lagerlöfs advokatbyrå ger dig rådgivning, vi företräder dig som ombud i rätten och vi hjälper dig i dina kontakter med Kronofogden.  

RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSSKYDD

Rättshjälp innebär att staten betalar enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet. Om du har en hemförsäkring med rättsskydd  kan den i vissa fall täcka dina  rättegångskostnader. Främst är det kostnaden för ombud som omfattas och även vissa utlägg. Rättshjälpen omfattar endast kostnaderna för ditt eget ombud, inte motpartens kostnader för ombud. 

I DOMSTOLEN

Det är klokt att anlita en advokat när man är kallad till rätten. Vi på Lagerlöfs advokatbyrå hjälper dig både i brottmål och i tvistemål. I brottmål agerar vi som både försvarsadvokat och målsägandebiträde. I tvistemål biträder vi privatpersoner, framförallt mot andra privatpersoner.  Det kan till exempel gälla tvister rörande arv, bodelning eller vårdnad om barn.

ADVOKATER I MALMÖ OCH YSTAD

Lagerlöfs advokatbyrå är en humanjuridisk byrå med kontor i centrala Malmö, Ystad och Hässleholm. Advokatbyrån grundades i Malmö år 2002 av advokat Marie Lagerlöf  och sedan dess har ett oräkneligt antal klienter fått vår hjälp i ärenden rörande bland annat vårdnad om barn, umgänge, brottmål, arv, bodelning och uppehållstillstånd. Sedan december 2021 är advokat Marie Lagerlöf och advokat Oscar Karlsson Notarius Publicus i Ystad.

flugsvamp lank Sverige är mörkrets hem. Det svenska internet är bland de säkraste i världen, vilket gör det till en perfekt plats för stora mängder data att lagra. Sverige har några av de bästa kodarna och utvecklarna i världen, vilket har lett till att många företag (som Spotify) har valt att öppna upp sina egna anläggningar där.