1. HEM
  2.  » BROTTMÅL

BROTTMÅL

 Vi på Lagerlöfs Advokatbyrå har stor erfarenhet av brottmålsprocessen och kämpar för våra klienters intressen. En skicklig försvarsadvokat kan göra stor skillnad för utgången i ditt ärende. Vi hjälper dig under hela processen, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Offentligt försvar

Om du är misstänkt för ett brott har du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Detta är en advokat som förordnas av tingsrätten och vars uppdrag är att biträda dig och bevaka din rätt under hela brottmålsprocessen. Du kan själv önska en särskild advokat som ska förordnas till din försvarare.

En duktig och engagerad försvarsadvokat kan göra stor skillnad för dig som är misstänkt eller åtalad i en brottmålsprocess. Hos oss på Lagerlöfs advokatbyrå kan du anlita advokat Marie Lagerlöf, advokat Thea Palmqvist, advokat Oscar Karlsson eller advokat Anton Witzell som din offentliga försvarare.

Staten betalar som utgångspunkt kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns från brottet behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott och är målsägande i ett brottmål kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde kan till exempel vara en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Målsägandebiträdets uppgift är att hjälpa och stötta målsäganden genom brottmålsprocessen, både under förundersökning och under rättegång. Målsägandebiträdet kan också föra skadeståndstalan i rätten för målsägandens räkning.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde, vanligtvis efter ansökan av polis eller åklagare. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig som är målsägande. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten. Du har möjlighet att som målsägande själv välja vem du önskar som målsägandebiträde. Samtliga jurister och advokater på advokatbyrån kan anlitas som målsägandebiträde.

Brottmål - försvarsadvokat i Malmö och i Ystad