1. Home
  2.  » BROTTMÅL

BROTTMÅL

Vi på Lagerlöfs Advokatbyrå har stor erfarenhet av brottmålsprocessen och kämpar för våra klienters intressen. Vi hjälper dig både som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Offentligt försvar

Om du är misstänkt för ett brott har du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Detta är en advokat som förordnas av tingsrätten och vars uppdrag är att biträda dig och bevaka din rätt under hela brottmålsprocessen. Du kan själv önska en särskild advokat som ska förordnas till din försvarare. En duktig och engagerad försvarare kan göra stor skillnad för dig som misstänkt eller åtalad i en brottmålsprocess.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott och är målsägande i ett brottmål har du vanligtvis rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska hjälpa och stötta målsäganden genom hela brottmålsprocessen. Som brottsoffer kan du också ha rätt till skadestånd för bland annat kränkning. Målsägandebiträdet hjälper dig även med detta.

Malmö Tingsrätt