1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » ADVOKAT THEA PALMQVIST
Jur kand Thea Palmqvist

ADVOKAT THEA PALMQVIST

Thea Palmqvist är delägare och har varit anställd på Lagerlöfs Advokatbyrå sedan 2013.

Intervjuer med Thea

Juridisk bakgrund:

Medlem i Sveriges Advokatsamfund 2021

Juristprogrammet, Lunds universitet, 2013 – 2018

Särskild erfarenhet:

Thea Palmqvist är främst specialiserad inom familjerätt och hanterar dagligen frågor som har att göra med vårdnad, umgänge och boende. Hon är en skicklig familjerättsjurist och utmärker sig genom en god juridisk argumentation gentemot motpart och i domstol.

I rollen som offentligt biträde arbetar Thea Palmqvist med lite olika frågor. En grupp av ärenden handlar om tvångsomhändertaganden enligt bland annat LVU och LVM. En annan ärendetyp är inom migrationsrätten, där Thea Palmqvist företräder asylsökande personer.

Thea Palmqvist tar även uppdrag som målsägandebiträde, vilket innebär att hon företräder och ger stöd åt den som utsatts för brott, och som offentlig försvarare. Det är uppdrag som kan ställa stora krav på såväl juridiskt kunnande som medmänsklighet och Thea passar därför mycket bra i rollen.

Slutligen ska sägas att Thea Palmqvist är engagerad och anstränger sig för att vara tillgänglig. Hon har ett stort juridiskt kunnande och en hög social kompetens som gör det enkelt att ha med henne att göra – något som alltid uppskattas av hennes klienter.

Kontakt

thea@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90
Mobil. 0733-66 69 09