1. Home
  2.  » EKONOMISK FAMILJERÄTT

EKONOMISK FAMILJERÄTT

På Lagerlöfs Advokatbyrå har vi ett team som är specialiserat på ekonomisk familjerätt och som dagligen arbetar med frågor gällande bodelning och arvsrätt. Vi tar även uppdrag från tingsrätten som bodelningsförrättare.

Bodelning

Vid skilsmässa, eller om du som sambo separerar, ska det många gånger göras en bodelning. Vid äktenskapsskillnad ska egendomen delas upp mellan makarna. Egendomen kan vara giftorättsgods eller enskild egendom bland annat beroende på om det finns äktenskapsförord. För sambor blir frågan vad som är samboegendom. Det är inte alltid givet hur uppdelningen sedan blir. Många gånger är det lönsamt att anlita en jurist för att tillvarata din rätt i bodelningen.

Arvsrätt

När någon går bort ska arvet efter denne fördelas mellan arvingar och testamentstagare. Det finns särskilda regler för särkullbarn som har rätt till sin laglott. Det finns också särskilda regler till skydd för efterlevande make. Reglerna är komplicerade och det kan därför vara bra att få hjälp av en duktig jurist för att säkerställa att allt går rätt till. Vi hjälper dig bland annat med frågor som:

  • Upprättande av testamente och gåvobrev
  • Upprättande av bouppteckning
  • Boutredning och förvaltning av dödsbo
  • Arvskifte
  • Framtidsfullmakt