1. HEM
 2.  » EKONOMISK FAMILJERÄTT

EKONOMISK FAMILJERÄTT

På Lagerlöfs Advokatbyrå har vi ett team som är specialiserat på ekonomisk familjerätt och som dagligen arbetar med frågor gällande bodelning och arvsrätt.  Vi har lång erfarenhet av att vara ombud vid skilsmässa och i arvstvister och vi är gärna behjälpliga med att upprätta testamente, gåvobrev, bouppteckning eller framtidsfullmakt. Vi tar även uppdrag från tingsrätten som bodelningsförrättare och boutredningsman.

 

 

  BODELNING

  Vid skilsmässa, eller om du som sambo separerar, ska det många gånger göras en bodelning. Vid bodelningen ska egendomen delas upp mellan makarna eller samborna. I en skilsmässa kan egendomen vara giftorättsgods eller enskild egendom bland annat beroende på om det finns äktenskapsförord. För sambor blir frågan vad som är samboegendom och inte. En bodelning omfattar ofta stora värden och det finns mycket att vinna på att anlita en advokatbyrå som är specialiserad på ekonomisk familjerätt.

  ÄKTENSKAPSFÖRORD OCH SAMBOAVTAL

  Genom att upprätta ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan makar respektive sambor undvika att vissa, eller alla, tillgångar ingår i en bodelning. De båda avtalstyperna är omgärdade av olika regler för att de ska vara giltiga och vad de får innehålla. Vi är experter på att upprätta äktenskapsförord och samboavtal och vi hjälper dig så att du kan vara trygg inför en framtida bodelning. 

  FRAMTIDSFULLMAKT

  Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv styra över vad som händer om du blir varaktigt sjuk och inte längre kan fatta egna beslut. Med framtidsfullmakten kan du ge en eller flera personer behörighet att fatta beslut åt dig. Valfriheten är dock stor och det kan vara svårt att överblicka möjligheterna. Vi hjälper dig att hitta rätt.

  ARV OCH ARVSKIFTE

  När någon går bort ska arvet efter denne fördelas mellan arvingar och testamentstagare. Det finns särskilda regler för särkullbarn som har rätt till sin laglott. Det finns också särskilda regler till skydd för efterlevande make. Reglerna är komplicerade och det kan därför vara bra att få hjälp av en duktig jurist för att säkerställa att allt går rätt till. Vi hjälper dig med boutredning och förvaltning av dödsbo, upprättande av bouppteckning och arvskifte. Om du hamnar i en arvstvist biträder vi dig som ombud.

  TESTAMENTE

  Ett testamente är en handling där du talar om vad som ska ske med dina ägodelar när du inte längre finns i livet. De flesta tvister rörande testamenten beror på att de inte har upprättats på rätt sätt eller att dess innebörd går att tolka på olika sätt. Hos oss får du professionell hjälp med utformningen av ditt testamente, så att din kvarlåtenskap fördelas i enlighet med dina önskemål.