1. HEM
  2.  » SOCIALRÄTT

SOCIALRÄTT

I vissa fall kan socialnämnden bestämma att en person ska beredas tvångsvård. Om det rör sig om barn och unga sker det med stöd av LVU. Om det gäller missbrukare eller psykiskt sjuka sker det med stöd av LVM respektive LPT. Vi på Lagerlöfs Advokatbyrå har specialiserat oss på socialrätt.

LVU

När socialtjänsten tror att ett barn far illa hemma, antingen på grund av föräldrarna eller på grund av sitt eget beteende, kan socialnämnden bestämma att barnet ska få vård. Vården innebär de flesta gånger att barnet placeras i jourhem, familjehem, HVB-hem eller SiS-hem. Som förälder känner man sig många gånger maktlös gentemot socialtjänsten. Det är viktigt att ha ett påläst och engagerat ombud vid sin sida för att utjämna denna obalans. Du kan vidare när som helst under pågående LVU-vård begära att vården ska upphöra genom att begära en hemtagningsutredning. Du har då också rätt till ett offentlig biträde som bekostas av staten genom hela hemtagningsprocessen.

LVM och LPT

Om socialtjänsten tror att du far illa på grund av missbruk eller psykisk sjukdom behöver de driva en process i domstolen för att ge dig tvångsvård. Att få vård mot sin vilja är väldigt ingripande i en persons liv. Vi biträder dig i dessa processer och tar tillvara din rätt på bästa sätt.

Socialrätt