1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » ADVOKAT ANTON WITZELL
Jur. kand. anton Witzell

ADVOKAT ANTON WITZELL

Anton Witzell är advokat och sedan våren 2021 anställd på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Intervjuer med Anton

Juridisk bakgrund:

Landshypotek bank 2020-2021
Flyghjälp 2019-2020
Kronofogden 2017-2019
Juristprogrammet, Lunds universitet 2011-2017

Biträder i:

Anton Witzell arbetar främst med frågor inom ekonomisk familjerätt och biträder klienter i tvister gällande bodelning och arvsrätt. Han tar även uppdrag från tingsrätten som bodelningsförrättare och boutredningsman. Utöver detta kan Anton Witzell hjälpa dig med att upprätta äktenskapsförord, bouppteckning, gåvobrev, skuldebrev, framtidsfullmakt och testamente.

Utöver den ekonomiska familjerätten har Anton Witzell särskild erfarenhet av fordringsrättsliga tvistemål och han företräder klienter i frågor om fordran och skuld, till exempel med betalningskrav, betalningsföreläggande och utmätning.  

Anton Witzell arbetar även med brottmål och tar uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare.

Anton Witzell har en god förmåga att få sina klienter att känna sig trygga i den juridiska processen och han bemöter alltid sina klienter på ett trevligt och engagerat sätt.

Kontakt

anton@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90