Notarius Publicus

 

Marie Lagerlöf och Oscar Karlsson är Notarius Publicus i Ystad. Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen enligt Förordning (1982:327) om notarius publicus.

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar, intyga behörigheter och förse handlingar med apostille enligt Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961.