1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » 
  5. JUR. KAND. MADELEINE PIEPLOW
  6.  » Intervju Madeleine 2022

Intervju Madeleine 2022

I juni 2021 gick du från att vara praktikant till biträdande jurist. Hur upplever du att övergången var? Vad var den största utmaningen?

Inledningsvis av min nya roll märkte jag knappt någon skillnad. I och med att jag har arbetat på Lagerlöfs advokatbyrå sedan våren 2019 kände jag mig hemma när jag övergick till att vara biträdande jurist i stället för praktikant. Under hösten 2020 genomförde jag en praktik på byrån och under våren 2021 spenderade jag många dagar på byrån skrivandes på mitt examensarbete. Övergången har därför knappt varit märkbar för mig utan det har kommit succesivt under sommaren och hösten 2021 då mitt ansvar har vuxit men framför allt när jag började handlägga ärenden på egen hand. Den största utmaningen var därför inledningsvis att jag inte längre kunde ta sovmorgon så som jag kunde när jag var student. Haha.

Du arbetar inom flera rättsområden med olika typer av ärenden. Vilken typ av ärenden tycker du är roligast att arbeta med, och vad är det som gör just dessa ärenden så speciella?

Det är riktigt, jag arbetar med familjerättsliga frågor om vårdnad, boende och umgänge samt ekonomisk familjerätt där jag biträder i bodelningar, boutredningar, upprättar testamenten och framtidfullmakter. Därutöver åtar jag även mig uppdrag som offentligt biträde i tvångsvård så som LVU och LVM. Jag tycker att mötet med klienten är det roligaste och att veta att mitt arbete hjälper klienten. Om jag måste välja vilken ärendetyp som jag tycker är roligast så är det familjerätten i sin helhet.

Vilken är den största utmaningen du har haft hittills som biträdande jurist?

Min största utmaning var ett mål som precis har avslutats genom att vi nådde en överenskommelse. Min klient kom till mig i slutet av sommaren 2021 och befann sig i en knepig situation. Jag trodde på hennes ärende men var medveten om att det fanns stora risker att påbörja en process. Stundvis har det varit nervigt att inte veta utfallet. Nu när vi nått en överenskommelse är båda klienten och jag mycket nöjda över att vi vågade och att vi trodde på ärendet.

Är arbetet som biträdande jurist som du hade tänkt dig?

Det är som jag tänkt, om inte roligare. Jag hade inte förväntat mig att mina arbetsuppgifter skulle vara så varierande.

Nu har äntligen corona-restriktionerna hävts efter två år helt utan resor (nästan). När och var blir din nästa resa?

Jag har sedan jag fick min andra dos av vaccinet rest en hel del. Det har varit som att jag har velat ta igen alla de resor som inte blev av under 2020. Nu när corona-situationen har lugnat ner sig ytterligare har min sambo och jag bokat en resa till Budapest i mitten av mars. Vi ska gå på spa och äta god mat. Det ska bli härligt! Jag har även bokat en resa till Malta i maj där jag ska hälsa på en vän som är på utbytesstudier där.

Vad ser du mest fram emot med år 2022?

Yrkesmässigt ser jag fram emot att bli ännu varmare i kläderna, det har varit ett spännande tid efter examen med ett flertal utmaningar och jag ser fram emot att åta mig fler och fler ärenden ensam.

Privat ser jag fram emot att kunna flytta tillbaka till min lägenhet då jag för tillfället renoverar min lägenhet. Det har uppkommit en del problem på vägen vilket har lett till att renoveringen som skulle ta tre veckor nu är inne på månad fyra. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge!