1. HEM
  2.  » I DOMSTOLEN

I DOMSTOLEN

Tvistemål

I tvistemål biträder vi privatpersoner, framförallt mot andra privatpersoner. Det kan till exempel gälla tvister rörande arv eller vårdnad om barn. Innan vi inleder en tvist i domstol träffar vi dig på ett möte för att gå igenom förutsättningarna med dig och för att bestämma hur vi skall lägga upp vår talan. Det är alltid i ditt intresse vi processar och det är du som klient som står i fokus. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp när det är möjligt, vilket innebär att ditt försäkringsbolag eller staten står för en del av dina kostnader.

Brottmål

I brottmål agerar vi som både försvarsadvokat och målsägandebiträde. Som försvarare försvarar vi den person som är anklagad för ett brott. Alla människor som anklagas för brott har rätt till ett försvar och vi på Lagerlöfs Advokatbyrå åtar oss uppdrag som försvarare oavsett vad du är anklagad för. I domstolen sitter du som tilltalad bredvid din försvarare. Du skall som tilltalad kunna känna förtroende för din advokat och lita på att vi på bästa sätt för din talan och sköter ditt försvar. Som målsägandebiträde sitter du som målsägande mellan åklagaren och ditt målsägandebiträde. Som målsägandebiträde för vi talan för dig som blivit utsatt för ett brott. Åklagaren för statens talan gentemot den åtalade, vi som målsägandebiträde för din talan som brottsoffer. Detta kan inkludera en skadeståndstalan.

I domstolen, Malmö tingsrätt