1. HEM
  2.  » MIGRATIONSRÄTT

MIGRATIONSRÄTT

Migrationsrätt är det juridiska område som behandlar utländska medborgares rätt att befinna sig i Sverige. Regelverket inom migrationsrätten kan vara svårt att överblicka och juristens kompetens kan därför vara avgörande för om en person kan stanna i Sverige eller inte. Vi på Lagerlöfs Advokatbyrå är specialiserade inom migrationsrätt och hjälper dig med bland annat att ansöka om asyl, arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl

Den som flyr från sitt hemland har alltid rätt att söka asyl i Sverige. Du som flykting befinner dig många gånger i en utsatt situation och kan hamna i en process som varar i flera år. Du har under asylprocessen rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en jurist som hjälper dig med den juridiska delen av processen. Detta ställer krav på goda kunskaper, dels inom svensk och internationell rätt, dels kunskaper om förhållanden i olika länder.

Uppehållstillstånd på grund av arbete

Huvudregeln vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete är att ansökan ska göras från hemlandet. Man ska då ha ett anställningserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Arbetstillstånd kan också bli aktuellt för den som fått avslag på sin asylansökan men under tiden skaffat sig en varaktig anställning i Sverige. Det kallas för spårbyte. Det finns en mängd villkor som måste vara uppfyllda för att ett uppehållstillstånd på grund av arbete ska beviljas. Vi bistår dig gärna genom denna process.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Om du har uppehållstillstånd i Sverige och vill ha hit en anhörig kan den personen ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Det kan i sådana fall finnas krav på att du som är i Sverige har viss inkomst och bostad. Processen kan vara påfrestande eftersom den tar lång tid. Många gånger vill Migrationsverket ha flera kompletteringar. För att göra processen så kort som möjligt är det bra att ha en jurist med sig från början som hjälper till hela vägen.

Övrigt

Vi hjälper dig även med förlängning av uppehållstillstånd, uppehållstillstånd på grund av studier, byte mellan olika tillstånd, visum och ansökan om svenskt medborgarskap.