1. HEM
  2.  » JUR. KAND. MALIN NILSSON
biträdande jurist malin nilsson

JUR. KAND. MALIN NILSSON

Malin Nilsson, född 1998, är sedan 2024 anställd som Jur. kand. på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Juridisk bakgrund:

EY, Malmö, 2021-2024

Skatteverket, Malmö, 2020-2021

Juristprogrammet, Örebro universitet, 2016-2021

Biträder i:

Malin Nilsson arbetar främst med ekonomisk familjerätt där hon hjälper klienter i alla möjliga frågor som rör arv och bodelning.

Malin Nilsson upprättar även familjerättsliga avtal såsom testamente, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal och framtidsfullmakt.

Malin Nilsson anlitas även av förvaltningsrätten som offentligt biträde i tvångsmål, där hon biträder klienter i ärenden rörande LVU, LVM och LPT.

Kontakt

malin@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90