1. HEM
  2.  » FRAMTIDSFULLMAKT

FRAMTIDSFULLMAKT

År 2017 infördes lagen om framtidsfullmakter i Sverige. Införandet av lagen innebar att det skapades en möjlighet för privatpersoner att i förväg välja vem de vill ska ta hand om dennes personliga och ekonomiska angelägenheter vid varaktig sjukdom. 

Skulle man bli sjuk eller skada sig på ett sådant sätt att man inte längre kan ta tillvara på sina egna personliga eller ekonomiska intressen behöver någon annan person hjälpa till. Utgångspunkten är att en god man utses av överförmyndaren i den kommun där personen är bosatt. Det kan vara en närstående som utses till god man men det kan också vara någon helt utomstående. 

Genom att upprätta en framtidsfullmakt får man möjligheten att själv utse en lämplig person som kan hjälpa en vid behov utan att överförmyndaren behöver blandas in. 

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknad av fullmaktsgivaren. Fullmakten ska överlämnas till den utsedde personen (fullmaktstagaren) som själv bedömer när fullmakten ska börja gälla. Framtidsfullmakten ska innehålla de befogenheter som fullmaktstagaren får. Det vill säga vilka uppgifter och intressen som fullmaktstagaren ska tillgodose. Det är därför viktigt att framtidsfullmakten skräddarsys i enlighet med fullmaktsgivarens behov och önskemål. 

Lagen om framtidsfullmakter reglerar hur en framtidsfullmakt ska upprättas, vad den ska innehålla samt ställer upp regler för fullmaktstagaren som denne har att följa vid utförandet av åtgärder som omfattas av fullmakten. Lagen innehåller även även regler om insyn i fullmaktstagarens åtgärder.

Införandet av lagen om framtidsfullmakter har uppmärksammats av befolkningen och det har blivit populärt att upprätta en framtidsfullmakt. Till följd av den höga populariteten finns det en uppsjö av gratis mallar och förifyllda framtidsfullmakter på internet, vilket medför att många riskerar att upprätta en framtidsfullmakt utan att ha full insikt i vad fullmakten faktiskt innebär. 

Vi på Lagerlöfs advokatbyrå anser att det är av yttersta vikt att din framtidsfullmakt anpassas efter just dig och dina behov, att du har full insikt i vad det är framtidsfullmakten omfattar och hur det går till när den träder i kraft. Vi hjälper dig gärna med att upprätta din framtidsfullmakt och ger dig råd om vad den ska innehålla. 

 

 

person som skriver under framtidsfullmakt