1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » JUR. KAND. JOSEFIN TOUTIN
JUR. KAND. CECILIA RÅDELIUS

JUR. KAND. JOSEFIN TOUTIN

Josefin Toutin, född 1996, är sedan 2023 anställd som Jur. kand. på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Juridisk bakgrund:

Migrationsverket, Malmö, 2022-2023
Juristprogrammet, Lunds universitet, 2019-2023

Biträder i:

Josefin Toutin arbetar främst med migrationsrätt rörande ansökan om asyl och uppehållstillstånd. Josefin Toutin har en god kunskap av migrationsrättsliga frågor och går in i varje uppdrag med stort engagemang.

Josefin Toutin tar även uppdrag av förvaltningsrätten som offentligt biträde för klienter som behöver ett ombud vid processer avseende tvångsomhändertagande, hon biträder i ärenden som rör LVU, LVM och LPT.

Josefin Toutin möter alltid sina klienter med ett stort lugn och klienten kan vara säker på att företrädas på bästa sätt av henne.

Kontakt

josefin@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90