1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » 
  5. ADVOKAT THEA PALMQVIST
  6.  » Intervju Thea 2020

Intervju Thea 2020

Vad jobbar du med för ärenden?

Min arbetsdag består framförallt av familjerätt (vårdnads-, boende-, och umgängesärenden) och LVU-mål, men jag åtar mig också uppdrag som målsägandebiträde och offentligt biträde i asylmål.

Vad är det som gör att du valt just dessa ärenden?

Jag tycker det är givande att arbeta med ärenden där man står nära människan. När det gäller familjerätten till exempel, är det otroligt känsligt att vara med en förälder som tvistar om sitt barns bästa. Detsamma gäller personer som har barn som har omhändertagits av socialtjänsten, personer som utsatts för brott eller personer som söker asyl i Sverige. Jag gillar den lilla ”clashen” mellan juridiken, som ibland kan vara ganska torr, och människors liv och livsöden.

Vad är det enligt dig som utmärker en duktig jurist?

En duktig jurist ska, förutom att vara juridiskt kunnig såklart, vara lyhörd, lojal, transparent och ärlig. En duktig jurist är inte den som håller med om allt klienten säger och kör till 100 % på klientens linje, utan som kan ge uppriktig rådgivning och klargöra vilka risker m.m. som finns med olika handlingsalternativ. Även om man jobbar med mjukare juridiska områden ska man inte vara rädd för att vara tuff, enligt min erfarenhet uppskattar också många gånger klienterna det.

Nämn en vanlig missuppfattning om ditt jobb som jurist.

Att det är tråkigt. Mitt jobb är allt annat än tråkigt – jag har världens roligaste och mest varierande arbete! När jag berättar om en arbetsdag kan folk ibland bli chockade, de tror att jag sitter vid skrivbordet och läser lagboken hela dagen.

Vad skulle du gjort om du inte var jurist?

Svårt! Antingen hade jag gjort något helt annat och arbetat med matlagning eller resor, men mer realistiskt är väl att jag hade jobbat med något ganska snarlikt. Kanske som civilekonom, med personalfrågor eller kanske projektledning?

Vad gör du helst om du inte jobbar?

Reser, lagar mat, tränar och umgås med vänner och familj!