1. Home
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » JUR. KAND. OSCAR KARLSSON
Jur kand Oscar Karlsson

JUR. KAND. OSCAR KARLSSON

Oscar Karlsson, född 1990, är sedan 2019 anställd som Jur. kand. på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Intervjuer med Oscar

Juridisk bakgrund:

Juristprogrammet, Lunds universitet, 2015 – 2019

Biträder i:

Oscar Karlsson arbetar framförallt med ekonomisk familjerätt. En särskild specialitet är utredning och förvaltning av dödsbon där Oscar Karlsson har ett mycket stort kunnande och en förmåga att skapa ordning i det kaos som inte sällan kan uppstå efter att en person avlidit.

Förutom dödsbon arbetar Oscar Karlsson även med bodelningar i anledning av äktenskapsskillnad eller upplösande av samboskap. Han kan även anlitas för hjälp med att upprätta testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och liknande.

Oscar Karlsson har en mycket god organisatorisk förmåga och angriper varje tvist, problem och rättsfråga med stort lugn och säkerhet. Oscar Karlsson har också en särskilt god förmåga att analysera rättsliga problem och hitta svar som ibland går andra förbi. Klienten kan alltid vara säker på att företrädas på bästa sätt av Oscar Karlsson.

Kontakt

oscar@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90
Mobil. 0735 09 20 20