1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » 
  5. ADVOKAT OSCAR KARLSSON
  6.  » Intervju Oscar 2022

Intervju Oscar 2022

Snart blir Du advokat. Vad har Du för förväntningar på din nya roll som advokat?

Som advokat får jag även ta förordnanden som offentlig försvarare. Detta är arbetsuppgifter som jag ser väldigt mycket fram emot. I övrigt tror jag inte mycket kommer förändras. Jag arbetar normalt sett mycket med tvistemål inom ekonomisk familjerätt vilket sannolikt inte kommer påverkas av att vara advokat.

Vad har du för visioner för de kommande fem åren?

Om fem år jobbar jag på Lagerlöfs advokatbyrå och handlägger samma ärendetyper som idag så visionerna rör framför allt min och mina kollegors erfarenhet inom ekonomisk familjerätt. Det är min uppfattning att jurister på humanjuridiska byråer normalt sett arbetar allmänpraktiserande. På Lagerlöfs advokatbyrå har vi specialistområden som vi fokuserar på. Vi är idag väldigt duktiga på ekonomisk familjerätt och det är min förhoppning att om fem år är vi byrån att vända sig till om man vill ha bästa möjliga hjälp med bodelning och arvsfrågor.

Vad får dig att bli extra exalterad på jobbet?

Det är väldigt tillfredställande att hitta kreativa lösningar i tvistemål som leder till framgång. Ofta är tvistemål stora processer med frågor om tillämpning av juridiken, processuella frågor och bevisfrågor. Även i de situationer där det känns väldigt svårt går det ofta att hitta en fördel om man är kreativ och noggrann.

Vilka ledord kännetecknar juristerna på Lagerlöfs advokatbyrå?

Jag skulle säga att vi har många styrkor men vad som utmärker oss är noggrannhet och engagemang.

Vad är det bästa med att jobba med humanjuridik?

Det bästa och även det svåraste med humanjuridik är att man får ta väldigt mycket eget ansvar för processerna. Vi har inte, som på de stora affärsjuridiska byråerna, ett helt team som handlägger ärendena tillsammans. Istället får man ofta stå själv med utmaningarna och vara den som är anledningen till framgångarna.

Vad får dig att skratta?

Det som får mig att skratta är normalt sett mina två döttrar.

Vad skulle du göra om du vann 10 miljoner?

Eftersom spara är ett tråkigt svar säger jag att jag hade köpt en segelbåt och en fjällstuga.