1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » 
  5. ADVOKAT OSCAR KARLSSON
  6.  » Intervju Oscar 2020

Intervju Oscar 2020

Du jobbar huvudsakligen med ekonomisk familjerätt. Kan du berätta vad som gör dessa ärenden intressanta att arbeta med?

För mig är det att jag får kombinera humanjuridiken med siffror och frågor av mer ekonomisk och affärsmässig karaktär. Det passar mig att göra bedömningar av situationer där en framgång går att mäta i exempelvis pengar.

Du var nyligen på en kurs om ekonomisk brottslighet. Berätta!

Jag har som målsättning att arbeta som försvarare i eko-mål som det kallas. Det vill säga brottmål av ekonomisk karaktär. Det var av den anledningen jag var på en första kurs i ämnet som hölls av ekobrottsadvokaten Henrik Olsson Lilja. Kursen berörde framför allt skattebrott och bokföringsbrott av olika slag och var otroligt spännande.

Hur blev du intresserad av juridik från början?

Jag ville under min uppväxt bli både polis och åklagare så intresset för rättssystemet har byggts upp under lång tid. Nu blev det inte exakt som de tidigare drömmarna antydde men inte heller helt långt ifrån.

Vilka egenskaper skulle du säga gör en bra jurist?

En bra jurist är engagerad i uppdraget och intresserad av den typ av juridik han eller hon håller på med. En bra jurist är också duktig på att fatta snabba beslut och är både duktig på att tala och argumentera för sin sak.

Hur skulle du beskriva stämningen på Lagerlöfs?

Den är mycket bra. Det är högt i tak och man kan diskutera problem och situationer med kollegorna som uppstår dagligen.

Du är inte bara jurist, utan också familjefar. Hur tycker du det funkar att kombinera karriär med familjeliv?

Jag tycker att det går bra och jag tror att min sambo skulle hålla med mig om det. Jag känner att det finns förståelse på min arbetsplats för att det finns andra saker än jobbet som både tar tid och är viktiga. Jag tror det är viktigt att värna om andra delar av sitt liv för att vara särskilt vass på jobbet.

Slutligen – Hur kopplar du av på bästa sätt?

Bästa avkopplingen är utan tvekan på golfbanan en varm vindstilla dag.