1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » 
  5. ADVOKAT MARIE LAGERLÖF
  6.  » Intervju Marie 2022

Intervju Marie 2022

Det senaste året har varit tufft för många företagare på grund av Covid19 och de restriktioner som följt. Hur känner du att det påverkat advokatbranschen?

Jag tror inte att advokatbranschen varit särskilt utsatt på grund av pandemin. För Lagerlöfs del har pandemin inte på något sätt påverkat ärendetillströmningen negativt. Däremot har vi lärt oss att använda andra arbetsmetoder. Metoder som kanske har kommit för att stanna. För mig var teams och zoom okända begrepp före pandemin. Liksom att arbeta hemifrån.

Vilka utmaningar står advokatbranschen inför i framtiden tror du?

Antalet ärenden och nya ärendetyper kommer öka dramatiskt. Nya ärendetyper inom till exempel ekonomisk brottslighet. Liksom upptäcktfrekvens av sexualiamål som barnpornografibrott. Juridikens aktörer kommer få svårt att hinna med vilket kommer påverka de högt ställda kraven på noggrannhet och höga beviskrav som måste vara gällande i ett tryggt rättssamhälle. Jag tror tyvärr den ökade frekvensen av ärenden och kravet på effektivitet kan komma att leda till rättsosäkerhet

Vad är fördelen med att vända sig till just en advokatbyrå om man har ett juridiskt problem man behöver hjälp med?

Att idag vända sig till en advokatbyrå ger klienten trygghet i att få mycket kvalificerade juridiska råd. Jag skulle säga att dagens advokatbyråer är mycket specialiserade inom ett fåtal juridiska områden. Detta gynnar klienten som får bästa juridiska vägledning. Advokater följer också mycket högt uppställda etiska regler som är uppställda av Sveriges Advokatsamfund så att klienten skall kunna känna trygghet och tillit till sitt ombud. För att utöva advokatverksamhet måste advokaten vara medlem i Sveriges Advokatsamfund som utövar kontroll över advokater och även har möjlighet att ingripa med disciplinära påföljder om advokat inte följer uppställda krav från Sveriges Advokatsamfund.

Vad är din största bedrift i arbetet som advokat under det gångna året? Är det något särskilt som fastnat?

Jag kan faktiskt inte tänka på någon särskilt personlig bedrift. Däremot gläds jag mycket åt när Lagerlöfs har vunnit framgångar där vi medarbetare jobbat tillsammans i ärenden. Det är en fantastisk känsla att vinna framgång när vi tillsammans har bidragit med olika kunskaper och att det leder till framgång för klienten. Då får verkligen klienten ut det bästa av Lagerlöfs.

I år är det 20 år sedan du grundade byrån. Hur känner du att byrån utvecklats i förhållande till 2002?

Det är en svår fråga. Varje vecka är jag glad för något kring Lagerlöfs. Att vi vunnit ett mål. Att vi fått in någon ny klient med ett spännande ärende. – Lagerlöfs har utvecklats till en helhet. Lagerlöfs har verkligen utvecklats till ett starkt varumärke. De som arbetar hos Lagerlöf är pålitliga, kvalificerade, pålästa och sätter alltid klientens bästa i fokus. Lagerlöfs har utvecklats precis dit jag drömde om för tjugo år sedan, när jag ensam startade byrån.

Med alla restriktioner som funnits det förra året har film och tv hemma fått särskild uppmärksamhet hos de flesta. Har du några varma rekommendationer inom TV eller film just nu?

Jag gillar verkligen att koppla av med film. Allra helst på bio vilket varit svårt under pandemin. Men film på ”TV” funkar också. Till och med paddan i sängen kan duga. Just där är det nu Casa del Papel som rullar. Senaste biofilmen var dronning Margrethe I av Danmark. Ett fantastiskt historiskt kostymdrama. Skulle gärna se den filmen igen.