1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » PARALEGAL ANGELINA LINDELL
Paralegal student Angelina Lindell

PARALEGAL ANGELINA LINDELL

Angelina Lindell, född 1988, är sedan 2021 anställd på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Intervjuer med Angelina

Juridisk bakgrund:

Paralegalprogrammet, Malmö NBI, 2019 – 2021

Biträder i:

Angelina Lindell biträder byråns advokater och biträdande jurister främst i familjerättsliga ärenden avseende vårdnad, boende och umgänge. Hon biträder även Marie Lagerlöf och Oscar Karlsson i uppgifter som rör Notarius Publicus i Ystad, såsom att förbereda och informera klienter inför möte vilka uppgifter och handlingar som vi behöver inför bevittnande, bestyrkande av handlingar och för att utfärda apostille.

Angelina Lindell är en viktig del av byråns dagliga verksamhet och utöver sitt juridiska biträde stöttar hon även Ann Lindell i byråns administrativa uppgifter. Angelina Lindell har alltid ett gott bemötande och gör gärna det lilla extra för klienten och sina kollegor.

Kontakt

angelina@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90