1. Home
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » JUR. KAND. THEA PALMQVIST
Jur. kand. Thea Palmqvist

JUR. KAND. THEA PALMQVIST

Thea Palmqvist, född 1993, är sedan 2013 anställd på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Intervjuer med Thea

Juridisk bakgrund:

Juristprogrammet, Lunds universitet, 2013 – 2018

Biträder i:

Thea Palmqvist är främst specialiserad inom familjerätt och hanterar dagligen frågor som har att göra med vårdnad, umgänge och boende. Hon är en skicklig familjerättsjurist och utmärker sig genom en god juridisk argumentation gentemot motpart och i domstol.

I rollen som offentligt biträde arbetar Thea Palmqvist med lite olika frågor. En grupp av ärenden handlar om tvångsomhändertaganden enligt bland annat LVU och LVM. En annan ärendetyp är inom migrationsrätten, där Thea Palmqvist företräder asylsökande personer.

Thea Palmqvist tar även uppdrag som målsägandebiträde, vilket innebär att hon företräder och ger stöd åt den som utsatts för brott. Det är uppdrag som kan ställa stora krav på såväl juridiskt kunnande som medmänsklighet och Thea passar därför mycket bra i rollen.

Slutligen ska sägas att Thea Palmqvist är engagerad och anstränger sig för att vara tillgänglig. Hon har ett stort juridiskt kunnande och en hög social kompetens som gör det enkelt att ha med henne att göra – något som alltid uppskattas av hennes klienter.

Kontakt

thea@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90
Mobil. 0733-66 69 09