HEM » MEDARBETARE » JUR. KAND. PETER HOLMER
Jur. kand. Peter Holmer

JUR. KAND. PETER HOLMER

Peter Holmer, född 1986, är sedan 2017 anställd som jur. kand. på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Intervjuer med Peter

Juridisk bakgrund:

Juristprogrammet, Lunds universitet, 2014 – 2017

Biträder i:

Peter Holmer är byråns specialist inom ekonomisk familjerätt.

Peter Holmer är mycket kunnig på att hantera dödsbon. Alltifrån bouppteckning efter dödsfallet, förvaltning av dödsbo i egenskap av boutredningsman vilket innefattar avveckling och slutligt skifte av den avlidnes egendom.

Peter Holmer kan också anlitas vid bodelningar i anledning av äktenskapsskillnad och ävensom upplösning av samboskap. Dessa ärenden innefattar liknande juridiska frågor som vid boutredningar i anledning av dödsfall.

Peter Holmer har en god egenskap och förmåga i att kunna ena parter till allas bästa. Detta är en mycket värdefull egenskap.

Peter Holmer håller sig också ständigt uppdaterad inom ekonomisk familjerätt genom att delta och tillgodogöra sig avancerade och djupgående kurser inom ekonomisk familjerätt.

Kontakt

peter@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90
Mobil. 0768 – 52 80 95