1. HEM
  2.  » 
  3. MEDARBETARE
  4.  » JUR. KAND. CECILIA RÅDELIUS
JUR. KAND. CECILIA RÅDELIUS

JUR. KAND. CECILIA RÅDELIUS

Cecilia Rådelius, född 1996, är sedan 2020 anställd som Jur. kand. på Lagerlöfs Advokatbyrå.

Intervjuer med Cecilia:

Juridisk bakgrund:

Juristprogrammet, Lunds universitet, 2015 – 2020

Biträder i:

Cecilia Rådelius arbetar främst med migrationsrätt rörande ansökan av asyl och uppehållstillstånd. Cecilia Rådelius har en god kunskap av migrationsrättsliga frågor och går in i varje uppdrag med stort engagemang.

Cecilia Rådelius tar även uppdrag av förvaltningsrätten som offentligt biträde för klienter som behöver ett ombud vid processer avseende tvångsomhändertagande, hon biträder i ärenden som rör LVU, LVM och LPT.

Därutöver arbetar Cecilia Rådelius med familjerättsliga ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Cecilia tar dessutom uppdrag som målsägandebiträde för barn och vuxna.

Cecilia Rådelius möter alltid sina klienter med ett stort lugn och klienten kan vara säker på att företrädas på bästa sätt av henne.

Kontakt

cecilia@advokatlagerlof.se
Tel. 040 – 611 10 90
Mobil. 0701 71 26 33